Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia kolejnego nowego terminu załatwienia sprawy

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie drugiej zmiany terminu załatwienia sprawy dla przedsięwizięcia pn. "Park Mieleszyn, budowa 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 72 MW i całkowitej wysokości 210 m na terenie gminy Mieleszyn, powiat gnieźnieński"