Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RIG.6220.01.2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reailzację przesięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej biogazowni rolniczej w Działyniu poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1,3 MW, planowanego do realizacji na działce nr 11/13, obręb Działyń, gmina Kłecko.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.01.2016