Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RIG.6220.03.07.2016

Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, planowanego do realizacji w m. Kłecko, gmina Kłecko.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.01.2016