Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. RŚRI.6220.04.17.2016

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. rozbudowy budynków chlewni dla trzody chlewnej na dz.nr 676/2, 677/5,677/2 w m. Kłecko, obręb Kłecko, gmina Kłecko.