Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. RŚRI.6220.06.11.2016

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. budowy budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 770/3, obręb Kłecko, gmina Kłecko.