Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RIG.6220.03.2016

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Kłecko.