Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania RIG.6220.04.2016

Postanowienie o podjeciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie budynków chlewni dla trzody chlewnej na działkach ewid.676/2 677/5 677/2 w.m Klecko Kolonia.