Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji RIG.6220.04.08.2016

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynków chlewni dla trzody chlewnej na działkach ewid. 676/2, 677/5 i 677/2 w m. Kłecko