Postanowienie RŚRI.6220.03.09.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko nr RŚRI.6220.03.07.2016 z dnia 29.07.2016 r.