Postanowienie RŚRI.6220.07.09.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Kłecko nr RŚRI.6220.07.07.2016 z dnia 16.09.2016 r.