Postanowienie RŚRI.6220.08.10.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy - etap I nr RŚRI.6220.08.08.2016 z dnia 26.09.2016 r.