Postanowienie RŚRI.6220.09.10.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościacg Czechy etap II, Dziećmiarki nr RŚRI.6220.09.08.2016 z dnia 26.09.2016 r.