Postanowienie RŚRI.6220.13.09.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2190P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Michalcza - droga wojewódzka nr 190, o szacunkowej długości 1 620 metrów, planowanego do realizacji na działkach ewid. nr 88/3 obręb Michalcza, gmina Kłecko nr RŚRI.6220.13.07.2016 z dnia 10.10.2016 r.