Postanowienie RŚRI.6220.15.09.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2195P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Działyń (droga wojewódzka nr 190) - Dębnica, o szacunkowej długości 1 100 metrów, planowanego do realizacji na działkach ewid. nr 35, 31/3, 66 obręb Brzozogaj i 59 obręb Dębnica, gmina Kłecko nr RŚRI.6220.15.07.2016 z dnia 07.10.2016 r.