Postanowienie RŚRI.6220.16.10.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW w gminie Kłecko na działkach ewid. nr 4 i 5 obręb Polska Wieś nr RŚRI.6220.16.08.2016 z dnia 26.09.2016 r.