Postanowienie RŚRI.6220.19.09.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW w gminie Kłecko na działce ewid. nr 108/4 obręb Michalcza nr RŚRI.6220.19.07.2016 z dnia 14.09.2016 r.