Postanowienie RŚRI.6220.21.07.2016

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej etapu II w miejscowości Charbowo nr RŚRI.6220.21.2016 z dnia 13.10.2016 r.