Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.06.14.2016

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 770/3