Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RIG.6220.01.2016

Zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia terminu załatwienia sprawy dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie istniejacej biogazowni rolniczej w Działyniu poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji maksymalnej do 1,3 MW.