Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RIG.6220.02.2016

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsiewzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków. Budowie, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Kłecku.