Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RIG.6220.03.2016

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie nowego mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko