Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RIG.6220.04.2016

Zawiadomienie o przedłużeniu termninu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie budynków chlewni  dla trzody chlewnej na dz.nr 676/2, 677/5,677/2 w m. Kłecko