Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RIG.6220.06.2016

Zawiadomienie o  przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego  trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na dzialce nr 770/3 Kłecko