Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RŚRI.6220.06.2016

Zawiadomienie o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędna infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 770/3 obręb Kłecko