Zawiadomienie o umorzeniu postępowania RŚRI.6220.10.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charbowo- etap II.

 

Decyzja