Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RIG.6220.01.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej biogazowni rolniczej w Działyniu poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji maksymalnej do 1,3 MW.