Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RIG.6220.02.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków. Budowie, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Kłecku dz. ewid. nr 412/2 w m. Kłecko.