Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RIG.6220.03.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Kłecku dz. ewid. nr 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 31/4 w m. Kłecko.