Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RIG.6220.04.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynków chlewni dla trzody chlewnej w Kłecku dz. ewid. nr 676/2, 677/5 i 677/2 w m. Kłecko.