Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.06.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego  do tuczu wstepnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 770/3 miejscowości Kłecko.