Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.08.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalzacji sanitarnej w miejscowości Czechy - etap I.