Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.09.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy etap II, Dziećmiarki.