Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.10.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charbowo etap II