Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.13.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2190P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Michalcza - droga wojewódzka nr 190, o szacunkowej długości 1620 metrów, planowanego na dzialce ewid. 88/3, obręb Michalcza, gmina Kłecko