Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.14.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 283014P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku droga wojewódzka nr 190 - Kopydłowo, o szacunkowej długości 1230 metrów, planowanego na działce ewid. 29, 25, 27, obręb Działyń, gmina Kłecko