Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.15.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2195P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Działyń (droga wojewódzka nr 190) - Dębnica, o szacunkowej długości 1100 metrów, planowanego na działce ewid. 35, 31/3, 66, obręb Brzozogaj i 59, obręb Dębnica, gmina Kłecko