Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.16.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reazlizacje przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW w gm. Klecko na działkach ewid. nr 4 i 5 w Polskiej Wsi.