Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.17.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW w gm. Kłecko  na działce nr 8 w Polskiej Wsi