Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.18.2016

Zawiadominie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  na dzialce ewid. 127/11 w m. Michalcza