Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.21.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej etapu II w miejscowości Charbowo