Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.01.2016

Zawiadmonie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej biogazowni rolniczej w Działyniu poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1,3 MW, planowanej do realizacji na dzialce nr 11/13, obręb Działyń, gmina Kłecko.