Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.02.2016

Zawiadmonie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków - budowie, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Kłecku, planowanego do realizacji na działce nr 412/2, obręb Kłecko, gmina Kłecko.