Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.03.2016

Zawiadmonie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, planowanego do realizacji w m. Kłecko, gmina Kłecko.