Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.07.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny6 oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Kłecko w gm. Kłecko.

-

Decyzja RŚRI.07.07.2016