Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.11.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy sieci kanalzacji sanitarnej w miejscowości Ułanowo

Decyzja RŚRI.6220.11.07.2016