Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.12.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w Świniarach.

 

Decyzja RŚRI.6220.12.07.2016