Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.14.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 283014P
poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku droga wojewódzka nr 190 - Kopydłowo, o szacunkowej długości 1230 metrów, planowanego do realizacji na działkach ewid. nr 29, 25 i 27 obręb
Działyń, gmina Kłecko. 
 
 
Decyzja o umorzeniu postepowania RŚRI.6220.14.2016