Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.15.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prebudowie drogi powiatowej nr 2195P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Działyń (droga wojewódzka nr 190) - Dębnica, o szacunkowej długości 1 100 metrów, planowanego do realizacji na działkach ewid. nr 35, 31/3, 66 obręb Brzozogaj i 59 obręb Dębnica, gmina Kłecko.

 

Decyzja RŚRI.6220.15.07.2016