Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.16.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW w gm. Kłecko na działkach ewid. nr 4,5 Polska Wieś

 Decyzja 6220.16.08.2016