Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.17.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW w gm. Klecko na działce nr 8 obreb Polska Wieś

 

Decyzja RŚRI.6220.17.07.2016